Blog

D’atalierBlogDe voordelen van een data glossary en data dictionary

De voordelen van een data glossary en data dictionary

In onze huidige wereld is data een integraal onderdeel geworden van ons dagelijkse leven. Organisaties genereren gigantische hoeveelheden data uit allerlei uiteenlopende systemen. Systemen die allen een eigen methode hebben om data op te slaan en vorm te geven. Hierdoor is het vaak een grote uitdaging om te begrijpen hoe data nu geïnterpreteerd moet worden. Om hier in te ondersteunen zijn er data glossary en data dicationary tools

Een data glossary  bevat definities van algemeen gebruikte termen in de data. Het is als een woordenboek voor de specifieke  terminologie die wordt gebruikt in een domein. Veel organisatie gebruiken eigen terminologie in de bedrijfsprocessen. Een data glossary zorgt ervoor dat deze terminologie is vastgelegd en iedereen dezelfde taal gebruikt bij het bespreken van data, wat essentieel is voor effectieve communicatie.

Een data dictionary daarentegen is een verzameling metadata die beschrijft hoe data in een systeem of applicatie wordt gebruikt en vastgelegd. Een data dictionary bevat informatie over de data zoals data types, veldgroottes, waar data is opgeslagen en de relaties tussen de verschillende data elementen. Het dient als een naslagwerk waarmee individuen de data en het gebruik ervan kunnen begrijpen. Het zorgt ervoor dat iedereen die de data gebruikt op dezelfde lijn zitten en er een uniform begrip is van de betekenis van de data.

Voordelen van het gebruik van data glossaries en data dictionaries zijn:

  1. Verbeterd begrip van de data: Eén van de primaire voordelen van het gebruik van een data glossary en data dictionary is een helder en eenduidig begrip van data gebruikt in een organisatie. De informatie in deze tools helpen de werknemers in een organisatie te begrijpen wat de relaties tussen verschillende data elementen is, de context waarin data gebruikt wordt en de oorsprong van de data. Met deze kennis zijn werknemers veel beter in staat om te ondersteunen in data gedreven besluitvorming.
  2. Standaardisatie van terminologie: Data glossaries en dictionaries  helpen om de terminologie binnen een organisatie te standaardiseren. Werknemers zullen steeds meer dezelfde termen gaan gebruiken bij het zorgt ervoor dat iedereen dezelfde taal gaat gebruiken bij het bespreken van data, wat cruciaal is voor effectieve communicatie. De kans op misverstanden wordt kleiner en de kans op fouten door misinterpretatie van dezelfde gegevens wordt ook kleiner.
  3. Verbeterde data kwaliteit: Het hebben van een data glossary en data dictionary helpt  bij het verbeteren van de kwaliteit van data. Als iedereen in een organisatie toegang heeft tot dezelfde definities en de context van gebruikte data begrijpt, verkleind dit de kans op fouten, inconsistentie en onjuistheid in de data. Dit heeft weer als effect dat data die gebruikt wordt als ondersteuning bij het maken van besluitvorming een hoge mate van kwaliteit en betrouwbaarheid heeft.
  4. Betere samenwerking: Data glossaries en dictonaries kunnen de samenwerking binnen een organisatie verbeteren. Wanneer iedereen toegang heeft tot dezelfde definities en de data begrijpt, wordt het gemakkelijker om kennis te delen en effectief samen te werken. Dit leidt weer tot verbeterde productiviteit en besluitvorming binnen een organisatie.
  5. Compliance en risico management: Organisaties krijgen steeds strengere regels opgelegd die hun verplicht om nauwkeurige en betrouwbare gegevens bij te houden. Een data glossary en dictionary ondersteunen hierbij door in de definities direct de opgelegde standaarden mee te nemen, zodat hier wordt voldaan aan de regelgeving, waardoor het risico op het niet naleven van de regelgeving en de bijbehorende boetes wordt verkleind.

Samenvattend, het hebben en onderhouden van een data glossary en data dictionary geeft een organisatie veel voordelen bij het verbeteren van interne communicatie rondom data. Door standaardisatie van begrippen, beter begrip waar data vandaan komt, vergemakkelijking van samenwerking is zal er organisatie breed veel meer onderling begrip zijn over de data die wordt besproken, waardoor er snellere en betere besluitvorming kan plaatsvinden.

Recent posts

Contact

Heeft u een vraag, idee of opmerking? Neem gerust contact met ons. Wij reageren binnen één werkdag.

Share

Verwante blogposts